nr wpisu 11042

Kancelaria:
Mokotowska 46a lok 28
00-543 Warszawa

tel: 502 731 534
joanna.bany@kancelaria-bany.pl

Jak pracujemy?

Dokładamy najwyższej staranności, aby przygotowana przez nas porada prawna była użyteczna, a proponowane w niej konstrukcje prawne możliwe do zastosowania w praktyce biznesowej. W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług i satysfakcji Klientów przestrzegamy poniższych zasad:

  • Indywidualne podejście - wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw i dwóch takich samych Klientów. Dlatego też każda powierzona nam sprawa traktowana jest indywidualnie, a nasze stanowisko wyrażamy po wnikliwej analizie sytuacji i oczekiwań Klienta.  
  • Terminowa realizacja zleceń - szanujemy swój czas i czas naszych Klientów. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach konkurencji  rynkowej zdolność podejmowania szybkich decyzji jest wartością samą w sobie. Dlatego działamy sprawnie, zawsze z góry informując Klienta o czasie, w jakim uzyska poradę w interesującym zakresie. Dotrzymujemy ustalonych terminów
  • Elastyczne formy obsługi - w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta przedstawiamy pisemną opinię, poradę w formie e-mail lub spotkania konsultacyjnego w siedzibie Kancelarii lub u Klienta.
  • Jasne zasady współpracy i rozliczeń - nie stosujemy jednego z góry narzuconego modelu współpracy, ale każdorazowo uzgadniamy go z Klientem uwzględniając jego aktualne potrzeby w tym zakresie. Dbamy przy tym o to, aby niezależnie od przyjętych form współpracy, korzyści dla Klienta były współmierne do poniesionych kosztów, tj. zgodnie z zasadą - wysoka jakość usług za rozsądną cenę.

Wynagrodzenie ustalamy, tak jak podchodzimy do każdej sprawy - indywidualnie, zawsze informując o jego wysokości przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Po  przedstawieniu zlecenia wyceniamy je uwzględniając stopień skomplikowania sprawy i czas potrzebny na realizację. Wynagrodzenie może przyjąć postać indywidualnie negocjowanej stawki godzinowej lub z góry określonej kwoty za całość zlecenia.

Klientom, którzy chcieliby powierzyć nam stałą obsługę prawno-podatkową swojej działalności lub jej pewnego zakresu proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Jego wysokość jest ustalana przy uwzględnieniu zakresu obsługi oraz przewidywanej miesięcznej liczby godzin pracy Kancelarii.